Przewodnicząca Rady Naukowej:

Prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

Rada Naukowa:

Prof. multi hc. Bogusław Śliwerski UŁ

Prof. dr hab. Edward Nycz UO

Prof. dr hab. Renata Michalak UAM

Prof. dr hab. Ewa Filipiak UKW

Prof. dr hab. Maria Mendel UG

Prof. dr hab. Marek Konopczyński UwB

Dr Ewa Jędrzejowska UO

Dr Katarzyna Simonienko UwB

Dr Michał Paluch UKSW

Dr Iwona Konopnicka UO

Dr Marek Michalak APS

Dr Magdalena Giercarz-Borkowska UO

Dr Agnieszka Włoch UO

Mgr Mariola Daszkiewicz-Konopczyńska UPH Siedlce

Agnieszka Gardas Fundacja ,,Bajkowy Las’’