Organizatorzy i współorganizatorzy konferencji:


                     
         Fundacja ,,Bajkowy Las'' 
prowadzi Niepubliczny Punkt Przedszkolny ,,Bajkowy Las'' oraz realizuje projekt edukacyjny ,,Leśna Klasa"
organizuje warsztaty, zajęcia, realizuje projekty związane z promocją pedagogiki lasu, pedagogiki przeżyć oraz szereg innych działąń związanych z profilaktyką zdrowia fizycznego i psychicznego.
  logojpg

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
Wydział Nauk Pedagogicznych -Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

     


Polski Instytut Przedszkoli Leśnych
Jego misją jest zrzeszanie, wspieranie i edukowanie miłośników leśnej edukacji przedszkolnej.

 logo pipl xxxjpgFundacja Bezpieczne Gniazdo- Safe Nest

działa na rzecz zwiększania poziomu świadomości i wiedzy o roli, 
jaką natura odgrywa dla zrównoważonego życia na naszej planecie.


    
Instytut Nauk Pedagogicznychpng