Organizatorzy i współorganizatorzy konferencji:

Organizatorzy konferencji banerpng
                     
         Fundacja ,,Bajkowy Las'' 
prowadzi Niepubliczny Punkt Przedszkolny ,,Bajkowy Las'' oraz realizuje projekt edukacyjny ,,Leśna Klasa",
organizuje warsztaty outdoorowe oraz ekologiczne dla szkół i przedszkoli z całego województwa. Prowadzi szereg działań związanych z promocją pedagogiki lasu, edukacji alternatywnej, pedagogiki przeżyć oraz działania związane z profilaktyką zdrowia fizycznego i psychicznego. W 2019 roku Fundacja została laureatem Opolskiej Niezapominajki- nagrody dla najprężniej działającej organizacji pozarządowej na terenie województwa opolskiego. Jest to jednorazowa nagroda przyznawana przez Marszałka województwa Opolskiego

  logojpg

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
UO kafelekpngWydział Nauk Pedagogicznych -Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

WNP kafelekpng

Polskie Towarzystwo Kąpieli Leśnych

PTKL kafelekpngWSPÓŁORGANIZATORZY:


 
Polski Instytut Przedszkoli Leśnych
Jego misją jest zrzeszanie, wspieranie i edukowanie miłośników leśnej edukacji przedszkolnej i szkolnej.

PIPL kafelekpng

 
Fundacja Bezpieczne Gniazdo- Safe Nest
działa na rzecz zwiększania poziomu świadomości i wiedzy o roli, 
jaką natura odgrywa dla zrównoważonego życia na naszej planecie.

SAFE NEST kafelekpng


    
Instytut Nauk Pedagogicznychpng