26 - 28 maja  2023

Łubniany, ul. Krzyżula 8                                                                        IDEA KONFERENCJI

Zapraszamy na II Międzynarodową Konferencję Naukową: Edukacja Alternatywna. Myślą przewodnią kolejnych obrad będzie: Ekologia Życia.

Konferencja ta, to trzydniowe spotkanie w naturze, w bazie terenowej fundacji ,,Bajkowy Las" w Łubnianach k/Opola . 
Całość obrad, będzie prowadzona na terenie fundacji. To konferencja w pełni zewnętrzna- jedyna taka inicjatywa w Polsce o zasięgu międzynarodowym.
Przewodnicy kąpieli leśnych oraz osoby prowadzące warsztaty poprowadzą was również:
             
                               ,,Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych,
                                 Szeroko nad Łubniańskim niebem rozciągnionych
                                 Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem,
                                 Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem.''

Stawiając na pierwszym miejscu wartości społeczne, tj. użyteczność społeczną, wrażliwość i zaangażowanie na rzecz społeczności ludzi i przyrody, edukacja powinna zarządzać zasobami, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Idea porozumienia dorosłych, dla dobra dzieci i ich rodzin, w poszanowaniu i miłości do przyrody, oznacza świadome tworzenie kultury bycia w naturze i przyrodzie, co jest niezwykle ważnym przesłaniem dla społeczeństwa. Potrzebujemy by ciało i umysł współtrwały, potrzebujemy z troską i wiedzą nauczyć się żyć w harmonii z otaczającą nas przyrodą.
Warto zatem krytycznie przyjrzeć się roli świata przyrody w naszych systemach edukacji, a zrodzona tą drogą refleksja może nas skłonić do działania, zmian i nowego spojrzenia na edukację.

Nauczyciele w instytucjach edukacyjnych, akademicy, rodzice, lekarze, politycy, artyści, dziennikarze i działacze na rzecz ochrony środowiska - wszyscy powinniśmy mówić jednym głosem. Mamy przecież środki, motywy i możliwości przywrócenia dzieciom fizycznego i psychicznego czasu rozwoju, zgodnie z ich najważniejszymi potrzebami i prawem do zdrowego, zrównoważonego wzrostu. Chcemy więc usłyszeć od Was  - co robicie lub co możecie zrobić, aby przywrócić dziecięcy świat przyrody, w trosce o ich zdrowie i skuteczny rozwój.
Między wykładami chcemy Was zaprosić do doświadczania wpływu ekosystemu lasu. Wypracujmy razem skuteczne sposoby, zgodnie z którymi dorośli mogą pomagać dzieciom w kontaktach z naturą, ale także rozwijać nasze kompetencje i wzmacniać więzi między dorosłymi, zainteresowanymi zapobieganiem deficytom natury.

Dołącz do nas i dowiedz się dlaczego bliskość natury jest niezbędna dla rozwoju każdego dziecka, dla każdego z nas, wtym również dla dzieci z deficytami rozwoju psychoruchowego  oraz w jaki sposób pobyt w naturze nierozerwalnie wiąże nasze dzieci z przyszłością naszego świata, Zainspiruj się, bądź częścią zmiany i pomocnikiem cudu, aby pomóc młodemu pokoleniu dzieci na powrót zakochać się w naturze.

Tu, w maju, na łubniańskiej ziemi, spotkają się dwa  żywioły - ci, którzy płoną i zapalają do działania najmłodszych, z tymi, którzy podsycają, rozniecają i dmuchają w edukacyjne żagle. Świat praktyków i teoretyków. Akademia i działanie. Powietrze i ogień. Na co dzień osadzeni w swoich światach chcemy spotkać się, by myśli i czyny miały szansę zaistnieć w rzeczywistości.
Działając w porozumieniu i przy wsparciu władz lokalnych, instytucji nauki i kultury, instytucji ochrony środowiska naturalnego i ochrony zdrowia, chcemy promować działania na rzecz ekologii życia, na każdym poziomie rozwoju człowieka. Wyrażamy przekonanie, że umiejętność rozwoju najmłodszych mieszkańców Ziemi a podnoszenie poziomu świadomości, wykształcenia, kompetencji społecznych i kulturowych oraz poprawa jakości indywidualnego i wspólnego życia są zadaniem dla nas wszystkich.

Zapraszamy Państwa do udziału w tym wyjątkowym spotkaniu ludzi nauki, pasjonatów edukacji leśnej, przewodników kąpieli leśnych, początkujących i doświadczonych nauczycieli ze wszystkich rodzajów placówek oświatowych i wychowawczych pracujących metodami  indoor i outdoor, a także lekarzy, psychologów, terapeutów, opiekunów dziennych oraz rodziców dzieci w każdym wieku.


Podstawowy cel konferencji oscyluje wokół czterech zagadnień:
  • perspektywa rozwojowa edukacji alternatywnej w Polsce i na świecie,
  • pedagogika lasu
  • ekologia życia
  • inne zagadnienia związane z szeroko rozumianą profilaktyką zdrowia fizycznego i psychicznego.
Konferencja skierowana jest do pedagogów, psychologów, socjologów leśników, ekologów, oraz wszystkich osób zainteresowanych proponowanymi tematami.

 KONTAKT

 Rada Naukowa:

 Agnieszka Gardas   tel. 607 378 101 edu.alternatywna.las@gmail.com

 Prof. dr hab. Mirosława Nowak- Dziemianowicz    tel. 695 669 201  edu.alternatywna.las@gmail.com
 

 Organizator:

 Katarzyna Sowa    tel. 502 037 207    edu.alternatywna.las@gmail.com 

 Miejsce konferencji : Bajkowy Las, ul. Krzyżula 8,  46-024 Łubniany  Polska