Rada naukowa :

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
Prof. dr hab. Zenon  Gajdzica
Prof. dr phdr. Jorg W. Ziegenspeck
Prof. dr hab. Anna Nowak
dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak - prof. nadzwyczajna
dr hab. Ligia Tuszyńska - prof. nadzwyczajna
dr hab. Helena Ciążela - prof. nadzwyczajna
dr hab. Renata Michalak - prof. nadzwyczajna
Ks. dr. hab Ryszard Sadowski  - prof. nadzwyczajny