PUBLIKACJA

"Studia z Teorii Wychowania" - dzięki uprzejmości redaktora naczelnego prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski najlepsze artykuły zostaną opublikowane (po kwalifikacji przez kolegium czasopisma) w kwartalniku "Studia z Teorii Wychowania", który ukazuje się pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Periodyk ukazuje się od 2010 roku. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana. Za publikację w Studiach z Teorii Wychowania autor otrzymuje  8 punktów.

Szczegółowe informacje oraz wskazówki edytorskie dla autorów znajdują się na stronie: http://sztw.chat.edu.pl 

,,Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” (PERSON) – to druga możliwość publikacji. PERSON jest czasopismem zarejestrowanym w 2014 r., przekształconym z serii wydawniczej o tym samym tytule przewodnim.

      Wydawnictwo ukazuje się nieprzerwanie od 2007 r. i cieszy się wśród Czytelników dużym zainteresowaniem z uwagi na współczesną tematykę, renomowanych Autorów oraz cykliczność publikacji. Podejmowana tematyka obejmuje rozprawy naukowe oraz doniesienia z badań, a także rekomendacje dobrych praktyk i recenzję polecanych książek, ściśle związanych z zagadnieniami edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych.    

      Celem czasopisma jest zbiór i  integracja wiedzy o niepełnosprawności oraz prezentacja badań nad rozwojem i dynamiką zmian w zakresie rehabilitacji, edukacji i funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych, z różnych dyscyplin naukowych (między innymi: pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, fizjoterapii, socjologii, polityki społecznej, medycyny, prawa, etyki).

Szczegółowe informacje oraz wskazówki edytorskie dla autorów znajdują się na stronie:

http://www.problemy.edukacji.us.edu.pl

Edukacja alternatywna” – istnieje możliwość publikacji w zwartej monografii wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

Wszystkie artykuły należy przesyłać na adres mailowy:

edu.alternatywna@gmail.com

W razie wątpliwości lub pytań zapraszam do kontaku telefonicznego dr Szymon Godawa tel. 533 995 111