24.05.2019 Piątek


09.00-10.00    Rejestracja uczestników

10.00-10.15   Powitanie

10.15-13.00   I Sesja Plenarna

13.00-14.00   Przerwa na lunch

14.00-16.40   II Sesja Plenarna

16.40-17.00   Przerwa kawowa

17.00-18.00   III Sesja Plenarna

18.00-19.30   Obrady w sekcjach

20.00            Kolacja


25.05.2019 Sobota

9.00-11.00 IV Sesja Plenarna

11.00-11.20 Przerwa kawowa

11.20-14.00 Obrady w sekcjach

14.00-14.30  Przerwa na lunch

14.30-16.30 WarsztatyProgram szczegółowy konferencji  

24.05.2019 Piątek 


I Sesja Plenarna

10.15 – 13.00


10.15  –  10.45

Richard Irvine

The role of craft making in Forest EducationTorrington, Devon, United Kingdom.


10.45 – 11.10

Francesc Miralles

SHINRIN-YOKU, the Japanese way of healing in the forest. (online) Barcelona, Espania.


11.10 – 11.30

Oktawia Gorzeńska

Szkoła (publiczna) w wielkim mieście, czyli o tym, jak otwierać edukację formalną na świat17 LO w Gdyni, ruchu #wiosnaedukacji,  Gdynia, Polska.


11.30 – 11.50

Ioanna Skaltsa

And if there is a chance please change the GOAL: Go Out and Learn from Nature to.....
GOAL: Go Observe and Learn from Nature...
(online)

Agricultural University of Athens, Athenas, Greece.

Advisory Committee
Prof. A. Koutsouris, Laboratory of Agricultural Extension, Agricultural Systems & Rural Sociology, AUA
Prof. K. Skordoulis, Professor of Physics & Epistemology of Science and Director of the Science Education Laboratory at the Department of Education, University of Athens, Greece. Assoc. Prof. K. Kasimati, Department of Education, School of Pedagogical & Technological Education (ASPETE)


11.50 – 12.15  

Wiktor Naturski

W stronę zrównoważonego rozwojuStowarzyszenie Edukatorów Leśnych, Nadleśnictwo Ustroń, Ustroń, Polska.


12.15 – 12.40

Jacek Wąsiński

Rola i zadania ośrodków rehabilitacji zwierząt w służbie ochrony przyrody i edukacji przyrodniczejPogotowie leśne, Mikołów, Polska.


12.40 – 13.00 Dyskusja

13.00 – 14.00  Przerwa na lunch


II Sesja Plenarna

14.00-16.40


14.00 – 14.20

Gaga Mumladze

Alternative Ways of Ecological Education in Borjomi-Kharagauli National ParkBorjomi-Kharagauli National Park, Georgia.


14.20 – 14.40

Patrycja Brudzińska

Gdy edukacja poszła w las... wnioski z badań berlińskich przedszkoli leśnychUniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska.  


14.40 – 15.00

Bożena Żach

Wzorce biologiczne. Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, Polska.

 

15.00 – 15.20

Katarzyna Rosińska

Intuicyjne uczenie się przyrodyPracownia Rubecula, Fundacja Edukacji Naturalnej, Polski Instytut Przedszkoli Leśnych, Gdańsk, Polska.


15.20  – 15.40

Agnieszka Katarzyna Kuźba

Czas, przestrzeń i zaufanie w publicznej edukacji XXI wieku. Miejsce natury w trójkącie zrównoważonego rozwojuFundacji Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest, Kielce, Polska


15.40  – 16.00

Małgorzata Turczyk

Prawo dziecka do codziennej zabawy na świeżym powietrzu jako fundamentalne prawo dzieciństwaZakład Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jagielloński,

Kraków, Polska


16.00 – 16.20

Tristan Gooley

Debata z autorem (online)

16.20 – 16.40 Dyskusja

16.40 – 17.00  Przerwa kawowa


III Sesja Plenarna

17.00 -18.00


17:00  – 17:40

Richard Louv

The future will belong to the nature-smart. (online) Los Angeles,United States.

17.40 – 18.00 DyskusjaObrady w sekcjach

Sekcja 1

18.00-19.30

18.00 – 18.20

Ewa Palamer-Kabacińska

Od rywalizacji do współpracy – odkrywanie wspólnotowości na nowoZakład Badań nad Środowiskami Wychowawczymi Katedra Pedagogiki Społecznej    i Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiczny,  Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.


18.20 – 18.40

Beata Komorowska

Wychowanie do wartości w poszerzonej przestrzeni edukacyjnej. O dziecięcym eksplorowaniu świata poza salą przedszkolną i klasą szkolną w aspekcie aksjologicznymPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm, Polska.


18.40  – 19.00

Borys Bińkowski

Szkoła od nowa w przyrodzie. Jak powinna wyglądać szkoła przyszłości?  Wolna Szkoła w Domaszczynie, Polska.


19.00 – 19.20

Agnieszka Krzymińska

Mam kwiatUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska.19.20 – 19.30 Dyskusja

20.00 Kolacja


Sekcja 2

18.00 – 19.30

18.00 – 18.20

Agata Godawa

Relacja w ujęciu Terapii Gestalt i programu 'Original PlayWarszawa, Polska.


18.20 – 18.40

Maria Pielichowska

Wakacyjny Outdoor – rozwiązania edukacyjne zaproponowane 11-13 – latkom przez studentów edukacji wczesnej, w ramach zaprojektowanych przez nich gier terenowych. Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, Polska.  


18.40 – 19.00

Jan Czechowski

Alternatywne nauczanie we współczesnym modelu edukacjiWyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, Oświęcim, Polska.


19.00 – 19.20

Grzegorz Zawada

Edukacja domowa jako alternatywna, skuteczna metoda kształcenia i wychowaniaFundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE - Opole; Uniwersytet Opolski, Opole, Polska


19.20 – 19.30 Dyskusja

20.00 Kolacja25.05.2019

Sobota

IV Sesja plenarna

09.00 – 11.00

09.00  – 09.30

Neneroglou Petaloti Katerina

Reggio Thessaloniki, Reggio Emilia approach. An inspired school of Reggio Emilia in Greece.

Thessaloniki, Greece.

Neneroglou Petaloti Anastasia

The child says: No way. The hundred languages are there. Loris Malaguzzi poem.

Thessaloniki, Greece.


9.30 – 9.50

Agata Preuss, Dorota Zaniewska

Przedszkola leśne - rozwój idei na przestrzeni 4 lat w PolscePolski Instytut Przedszkoli Leśnych, Białystok, Polska.


9.50 – 10.10

Agnieszka Kudraszow

Leśna szkołaPolski Instytut Przedszkoli Leśnych, Białystok, Polska.


10.10 – 10.30

Frank Passet, Jens Thieme

Budowanie relacji wychowawca - rodzic w przedszkolach leśnychPrzedszkole leśne Korzenie i Skrzydła, Leipzig, Germany.


10.30 – 11.00

Rafał Ryszka

Ciekawe rozwiązania techniczne w edukacji leśnej.  Polski Instytut Przedszkoli Leśnych, Leipzig, Germany.


11.00-11.20 Przerwa kawowa


Obrady w sekcjach

Sekcja 3

11.20 – 14.00


11.20 – 11.40

Magdalena Christ

Dlaczego leśne przedszkole? O roli edukacji w kontakcie z przyrodą na przykładzie działalności fundacji "Czas na las"Uniwersytet Śląski, Fundacja "Czas na las", leśne przedszkole Mysikrólik, Katowice, Polska.


11.40 – 12.00

Michał Napiórkowski

Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolach leśnych.Fundacja Strefa Przetrwania,  Polski Instytut Przedszkoli Leśnych, Ostrołęka, Polska


12.00 – 12.20

Agnieszka Lipska

Leśna GrupaLeśna Grupa, Warszawa, Polska


12.20 – 12.40

Ewa Kaliszuk

Kompetencje w “lesie” czyli rzecz o tym, jak dobrze rozpocząć rozwój naszych dzieciNiepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej 

św. Jadwigi, Przyłęków, Polska.


12.40 – 13.00

Bartek Guentzel

Etyka w edukacji przyrodniczej. Potrzebujemy przyrody, ale czy przyroda potrzebuje nasBrodnica, Polska.


13.00 – 13.20

Krzysztof Kasperek, Magdalena Lenartowicz

Wychowanie do życia w lesie – Jak harcerstwo dzięki przyrodzie rozwija potencjał przyszłych pokoleńZwiązek Harcerstwa Polskiego Katowice/Opole, Polska.


13.20 – 13.40

Kasper Jakubowski

„Nieużytek ekologiczny?”. Kształtowanie nowoczesnych przestrzeni edukacyjnych w miastach jako element wspomagający edukację alternatywnąFundacja Dzieci w Naturę, Polska.


13.40 – 14.00

Lidia Wollman

Mniszek lekarski czyli dzieci odkrywają przyrodę - 20 lat doświadczeń. Przedszkole Publiczne nr 1 w Skoczowie, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko Biała, Polska.


14.00 – 14.30 Przerwa na lunchSekcja 4

11.20 – 14.00


11.20 – 11.40

Katarzyna Michalska

Edukacja alternatywna w nie alternatywnej strukturze.

Stowarzyszenie Kopalnia Aktywności/Gimnazjum nr 1 w Bytomiu, Bytom, Polska. 

11.40 – 12.00

Aleksandra Maj

O możliwej (nawet w tradycyjnej szkole) „ucieczce” do lasu – garść refleksji z doświadczeń nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej.

Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska.  

 

12.00 – 12.20

Magdalena Helena Badora

Edukacja poprzez las jako jeden z elementów działań terapeutycznych skierowanych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – studium przypadku na przykładzie Placówki Wsparcia Dziennego Promyk w KonopiskachGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach / Uniwersytet Śląski Wydział Nauk Społecznych, Katowice, Polska.


12.20 – 12.40

Anna Nitecka Walerych

Zdrowotne walory leśnych przedszkoliUniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska.


12.40 – 13.00

Marta Cichowska – Napiórkowska

Artrogrypoza w lesie. Niepełnosprawność ruchowa w przedszkolu leśnym.  Fundacja Strefa Przetrwania,  Polski Instytut Przedszkoli Leśnych, Ostrołęka, Polska.


13.00 – 13.20

Mohamed Boulfrifi
Szakoła saharyjska czyli o sposobie nauczania i doświadczeniach edukayjnych dzieci na największej pustyni świata. (on-line)
Mhamid El Rhozlane, Ouarzazane,Morocco.


13.20 – 13.30

Alicja Hrehorowicz - Nowak

Przyrodnicze i edukacyjne projekty jako niezbędny element w kształtowaniu wiadomości ekologicznej społeczeństwa aglomeracji krakowskiej.

Koło naukowe Młoda Urbanistyka, Instytut Projektowania Miast i Regionów, Politechniki Krakowskiej. Kraków Polska.  

  

13.30 – 13.40

Szymon Godawa

Perspektywa badawcza przedszkoli leśnych w Polsce w kontekście pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uniwersytet Śląski,  Polski Instytut Przedszkoli Leśnych, Cieszyn, Polska.


13.40 – 14.00 Dyskusja

14.00 – 14.30 Przerwa na lunchWarsztaty

14.30 – 16.30


"Need of informal ways of Education"

On the Workshop:

Need of informal ways of Education, We will organize

* Introduction of the topic

* Examples presentation of informal education activities / ways from participants

* Practical activity includes role playing of participants of formal and informal education ways, participants who will be on the side of informal  education will present importance of it

Then we will organize

* Discussion

There will be output information paper prepared after the workshop

We will prove why this way is very important in the modern times, where computers take everything.

workshop in English

Prowadzenie

Gaga MumladzeMy 10-year career has consistently been dedicated to public service, starting with experience working with NGOs, including organizations involved in education system reforms, conflict resolution, and economic development. More recently, I have worked in the administrative office of Borjomi-Kharagauli National Park promoting environmental protection and sustainable tourism development. Through my work at the park          I focus on control and safety of visitors and educational programs for the local community with a special focus on youth. In addition to my duties with the National Park, I have authored a handbook for Tourist Guide operating in Georgia and the Tourist Trail Marking Standards for Georgia. In addition, in my home community, I have worked with youth in local environmental issues including the organization of volunteer clean-up actions, intellectual competitions in the ecological education, eco-camps and others. Despite of career at public service I have my own Organic Farm, with the values of producing organic agricultural products, agritourist and sustainable agricultural education."Natural contact. Kontakt w naturze. Natura w kontakcie."

Sensoryczny warsztat pracy z ciałem, z elementami integracji sensorycznej, terapii Gestalt oraz programu 'Original Play". Warsztat pracy z ciałem,           w trakcie którego doświadczymy siebie w przestrzeni. Skupimy się na odbieraniu, przetwarzaniu i interpretowaniu doznań płynących z różnych źródeł. Doświadczymy siebie w ruchu i w bezruchu. W trakcie warsztatu omówimy kwestię bezpieczeństwa. Jak w naturalny, poza kulturowy, werbalny                i niewerbalny sposób zadbać o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych? I przede wszystkim - pobawimy się w NATURAL CONTACT.


Prowadzenie

Agata Godawa jest pedagogiem specjalnym, podróżniczką, trenerką, terapeutką Integracji Sensorycznej, specjalistką Counsellingu Gestalt, apprientice in 'Original Play'. Dużą inspiracją w jej działaniach zawodowych są podróże po świecie. Poszukuje nowych metod, form pracy i kontaktu z drugim człowiekiem na wielu płaszczyznach. Swoje doświadczenia zdobywała m.in. w RPA, Gruzji, Szwecji, Grecji, Sycylii oraz na Saharze. Warsztat pracy wzbogaca korzystając z elementów takich metod jak arteterapia, muzykoterapia, drama, terapia śmiechem. W obszarze zainteresowań Agaty jest „praca z ciałem”, mindfulness oraz obserwacja i analiza zachowania zwierząt w ich naturalnym środowisku.
"Earth Walk"  

5 immersive experiential activities using each of the senses to slow down and acclimatise to the woodland environment.  

workshop in English

Prowadzenie:

Richard IrvineJest gorącym zwolennikiem wysokiej jakości doświadczeń w nauczaniu na świeżym powietrzu we wszystkich obszarach programu nauczania. Wykwalifikowany nauczyciel z PGCE z Uniwersytetu Oksfordzkiego i ponad 20 lat w dziedzinie nauki na świeżym powietrzu, lubi opracowywać   i ułatwiać wysokiej jakości doświadczenia edukacyjne dla wszystkich - od dzieci na etapie podstawowym po dorosłych.  W ostatnich latach zrealizował setki dni programów Forest School w północnym Devon oraz profesjonalne szkolenia dla nauczycieli w Wielkiej Brytanii i za granicą. Poza sektorem edukacji formalnej pracował jako Woodland Projects Officer w South West Forest oraz jako szef centrum w zewnętrznym centrum edukacji hrabstwa Devon. Od 2012 roku prowadził kurs szkoleniowy na poziomie 3 w szkole w Księstwie Duchy, teraz pracuje całkowicie niezależnie. Jego specjalistyczna wiedza na temat lasów i edukacji empirycznej zrodziła się z zamiłowania do lasów i na zewnątrz oraz wielu lat pracy w leśnictwie i organizacjach edukacyjnych.
"Gotowanie na polanie, czyli praktyczne warsztaty dzikiej kuchni dla dzieci"

Prowadzenie

Bartek Guentzel. Jest on przyrodniczym samoukiem, który najwięcej wiedzy i doświadczenia zdobył w okresie dzieciństwa, podczas wypraw do lasu, biwaków, czy wakacji spędzanych na wsi. Ukończył Szkołę Trenerów Edukacji Przyrodniczej, brał udział w rocznym polsko - niemieckim kursie Dzikiej Pedagogiki, ale to właśnie swobodna zabawa w okresie dzieciństwa ukształtowała w nim relacje z przyrodą i wzbudziła zachwyt, który nie opuszcza go aż do dziś. Jest autorem i współautorem wielu projektów edukacyjnych, m.in. Wyprawy Małych Traperów, Kurs Edukacji i Animacji Przyrodniczej, Dzikie Baby czy Ekspedycja Rodzinna, które spaja pod szyldem Drogi Do Lasu.


„Kontynenty”      

Celem warsztatu jest pokazanie globalnych zagadnień dotyczących lasów: przedstawienie różnorodnych funkcji lasów na świecie, ukazanie głównych powodów deforestacji na świecie, pokazanie różnic w podejściu do lasu w różnych miejscach globu, budowanie świadomości wpływu na lasy przez konsumentów. Uczestnicy układają na ziemi kontury 6. kontynentów, a następnie prowadzący rozdaje im drewniane płytki z opisami problemów – zagadnień dotyczących lasów na świecie. Zadaniem uczestników jest dopasowanie wylosowanego problemu do konkretnego miejsca na Ziemi. Po warsztatach uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą najistotniejszych i aktualnych problemów związanych ze świadomą konsumpcją i jej wpływem na lasy na poszczególnych kontynentach.

Prowadzenie

Wiktor Naturski – ponad 10 lat zajmuje się edukacją leśną, która jest jego świadomym wyborem na drodze zawodowej. Jest edukatorem leśnym           i liderem edukacji w Lasach Państwowych (LKP Lasy Beskidu Śląskiego). Leśnik po krakowskiej uczelni wyższej i technikum leśnym w Brynku. Dodatkowe kwalifikacje zdobywał na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach. Ostatnio zaangażowany w rozwój komunikacji opartej na empatii i facylitowaniu sprawiedliwości naprawczej. W pracy szkoleniowej wykorzystuje kreatywne metody i warsztat Servis Design Thinking. Jest członkiem europejskiej grupy roboczej European Network Forest Pedagogics FCN-Subgroup-Forest Pedagogics oraz wielokrotnie brał udział w europejskich kongresach edukacji leśnej. Pomysłodawca, współzałożyciel i prezes zarządu Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych. Zaangażowany w pracę w wielu zespołach zadaniowych i grupach projektowych Lasów Państwowych na poziomie ogólnopolskim. Jest wykładowcą studiów podyplomowych Edukacja Przyrodniczo – Leśna na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, leśników i studentów z zakresu Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EZR). Współautor licznych publikacji dotyczących edukacji leśnej i EZR. W 2015 roku wyróżniony na XX Konferencji Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa w Rogowie jedną z dwudziestu honorowych nagród „Kamieniem milowym edukacji leśnej”. Ojciec Teodora i Bruna."Gry i zabawy w edukacji przyrodniczej”

Jak twierdzi niemiecki neurobiolog Gerald Hüther nasz mózg rozwija się w tych obszarach, w których używamy go z entuzjazmem. Jak zatem najlepiej się uczyć przyrody? – jak najwięcej bawić się. Podczas warsztatów poznamy przykładowe gry i zabawy przybliżające dzieci do wiedzy przyrodniczej. A wszystko to zrobimy sami bawiąc się i grając.


Prowadzenie

Katarzyna Rosińska, Pracownia Rubecula, Fundacja Edukacji Naturalnej „Wataha” – z wykształcenia biolog, której szczególnie bliskie są ptaki. Od prawie 20 lat związana jest z programem badawczym Akcja Bałtycka, który zajmuje się badaniem wędrówek ptaków. Od kilkunastu lat jest edukatorem m.in. w zielonych szkołach przy parkach krajobrazowych. Ukończyła niemiecko-polski kurs edukacji dzikiej przyrody oraz szkołę trenerów edukacji przyrodniczej. Zaangażowana w działalność III-go sektora. Koordynowała różne projekty przyrodnicze, edukacyjne oraz związane z kulturą tradycyjną. Jest współzałożycielką Leśnej Bazy Wilczek - pierwszego w Trójmieście leśnego przedszkola. Prowadzi również autorski projekt „Dzika Klasa”. Swoją wiedzą praktyczną dzieli się podczas licznych warsztatów i szkoleń oraz na fb pod nazwą „Rubecula”. Współtwórczyni rocznego kursu edukacji i animacji.

przyrodniczej.