24 - 25  maja  2019

Łubniany, ul. Krzyżula 8

                                                                       
                                                                              IDEA KONFERENCJ
I

Zapraszamy na I Międzynarodową Konferencję naukową  z cyklu: Edukacja Alternatywna. Myślą przewodnią pierwszych obrad będzie Las w Edukacji. Edukacja poprzez las. 

Międzynarodowa konferencja związana z pedagogiką alternatywną, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki lasu oraz funkcjonowaniem przedszkoli leśnych w Polsce, Czechach, Niemczech oraz krajach skandynawskich. Konferencja dotyczy szkoły i przedszkola alternatywnego rozumianych,,....w znaczeniu ogólnym, jest placówką oświatowo-wychowawczą, która w pełnym lub ograniczonym zakresie- stosownie do pełnej lub ograniczonej interpretacji zakresu terminu ,,alternatywność'' -usiłuje zastąpić transmisyjno-reproduktywną doktrynę kształcenia, typową dla szkoły tradycyjnej, doktryną generatywną.''

Konferencja ta to dwudniowe spotkanie w naturze w Bajkowym Lesie w Łubnianach k/Opola . 
Całość obrad będzie prowadzona na terenie placówki, to konferencja w pełni zewnętrzna, to pierwsza taka Polska inicjatywa 
o zasięgu międzynarodowym. Jest to wyjątkowe spotkanie ludzi nauki, pasjonatów edukacji leśnej, początkujących i doświadczonych nauczycieli ze wszystkich rodzajów placówek oświatowych i wychowawczych pracujących metodami outdoor , a także terapeutów, opiekunów dziennych oraz rodziców dzieci w każdym wieku.

Podstawowy cel konferencji oscyluje wokół czterech zagadnień:
  • perspektywa rozwojowa edukacji alternatywnej w Polsce i na świecie,
  • edukacja poprzez las,
  • pedagogika alternatywna w kontekście rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • inne zagadnienia związane z problemami i profilaktyką edukacji alternatywnej
Konferencja skierowana jest do pedagogów, psychologów, socjologów leśników, ekologów,oraz wszystkich osób zainteresowanych pedagogiką alternatywną.KONTAKT
 dr Szymon Godawa    tel. 533 995 111    edu.alternatywna@gmail.com 

 Katarzyna Sowa    tel. 502 037 207    edu.alternatywna@gmail.com 

 Miejsce konferencji : Leśne Przedszkole Bajkowy Las, ul. Krzyżula 8,  46-024 Łubniany  Polska