24 - 25  maja  2019

Łubniany, ul. Krzyżula 8

                                                                       
                                                                              IDEA KONFERENCJ
I

Zapraszamy na I Międzynarodową Konferencję naukową  z cyklu: Edukacja Alternatywna. Myślą przewodnią pierwszych obrad będzie Las w Edukacji. Edukacja poprzez las. 

Międzynarodowa konferencja związana z pedagogiką alternatywną, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki lasu oraz funkcjonowaniem przedszkoli leśnych w Polsce, Czechach, Niemczech oraz krajach skandynawskich. Konferencja dotyczy szkoły i przedszkola alternatywnego rozumianych,,....w znaczeniu ogólnym, jest placówką oświatowo-wychowawczą, która w pełnym lub ograniczonym zakresie- stosownie do pełnej lub ograniczonej interpretacji zakresu terminu ,,alternatywność'' -usiłuje zastąpić transmisyjno-reproduktywną doktrynę kształcenia, typową dla szkoły tradycyjnej, doktryną generatywną.''

Konferencja ta to dwudniowe spotkanie w naturze w Bajkowym Lesie w Łubnianach k/Opola . 
Całość obrad będzie prowadzona na terenie placówki, to konferencja w pełni zewnętrzna, to pierwsza taka Polska inicjatywa 
o zasięgu międzynarodowym. Jest to wyjątkowe spotkanie ludzi nauki, pasjonatów edukacji leśnej, początkujących i doświadczonych nauczycieli ze wszystkich rodzajów placówek oświatowych i wychowawczych pracujących metodami outdoor , a także terapeutów, opiekunów dziennych oraz rodziców dzieci w każdym wieku.

Podstawowy cel konferencji oscyluje wokół czterech zagadnień:
  • perspektywa rozwojowa edukacji alternatywnej w Polsce i na świecie,
  • edukacja poprzez las,
  • pedagogika alternatywna w kontekście rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • inne zagadnienia związane z problemami i profilaktyką edukacji alternatywnej
Konferencja skierowana jest do pedagogów, psychologów, socjologów leśników, ekologów,oraz wszystkich osób zainteresowanych pedagogiką alternatywną.


International Teaching Conference. Alternative Education. The Forest in Eduction. Eduction through the Forest.

Primary Idea of the Conference

We invite to the first international conference about alternative education. The focus of the first meeting will be the forest’s role in
education.

The conference will cover alternative pedagogy, specifically pedagogy of forest and functioning of forest preschools in Poland, Czech Republic, Germany and Scandinavian countries. The conference pertains to alternative schools and preschools, which are in a general sense understood as educational institutions which to a limited or full extent are trying to substitute generative doctrine for the distributive-reproductive doctrines of education typical to traditional schools.

The Conference will be a two-day meeting taking place outdoors in Fairytale Forest in Lubniany near Opole in Poland. All proceedings will be held at the Fairytale Forest; it will be the first-ever all-outdoor initiative of its kind with international range organized in Poland. This is a unique gathering of scholars, enthusiasts of forest education, beginners and experienced teachers from many different educational centers working with "outdoor" methods, as well as therapists and daily caregivers, but also of parents with children of all ages.

The major aim of the conference oscillates around four issues:

- developmental perspective of alternative education in Poland and around the world,

- education through the forest

- alternative pedagogy in the context of development of children with special educational needs.

- other aspects related with problems and prevention in alternative education.

This conference is directed to pedagogues, psychologists, forest sociologists, ecologists and everybody interested in alternative education.

KONTAKT
 dr Szymon Godawa    tel. 533 995 111    edu.alternatywna@gmail.com 

 Katarzyna Sowa    tel. 502 037 207    edu.alternatywna@gmail.com 

 Miejsce konferencji : Leśne Przedszkole Bajkowy Las, ul. Krzyżula 8,  46-024 Łubniany  Polska